Menu info@ambvlezenbeek.be 02/569.07.24
Nieuws
Onze school
Info
Klassen
Schoolgebeuren
Kalender
Documenten
links
Contact

Update maatregelen Corona-virus

 

Beste ouders,
Beste grootouders,

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

In samenspraak met de heer Alain Defranc, voorzitter van ons schoolbestuur, hebben we besloten dat onze school zich de komende weken zal beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

Concreet betekent dit voor onze school dat we volgende activiteiten NIET laten doorgaan:
• Donderdag 12 maart: voorstelling vastenactie Rainbow4kids
• Vrijdagnm 13 maart en dinsdagnam 17 maart: workshops ‘carnaval’ in samenwerking met ouders/grootouders
• Dinsdag 17 maart: leeruitstap 2 de lj ‘ de markt ‘ in Lennik
• Dinsdag 17 maart: oudercontact 6 de lj zal telefonisch doorgaan. De klasleerkracht zal jullie op het gekozen uur in smartschool telefonisch contacteren
• Woensdag 18 maart: toonmoment ‘carnavalsstoet ’
• 19- 24 en 26 maart: Skateboardworkshop voor alle lagere schoolkinderen
• Woensdag 25 maart: letterfeest 1 ste leerjaar
• Woensdag 25 maart: schoolreis Technopolis 2 de kleuterklas
• Donderdag 26 maart: voorbereiding/samenkomst ouders 1 ste communie
• 30 en 31 maart: oudercontact lagere school zal telefonisch doorgaan. De klasleerkracht zal jullie op het gekozen uur in smartschool telefonisch contacteren
• Dinsdag 31 maart : Wenmoment instappers na Pasen en OLH Hemelvaart
• Geen leesouders/grootouders tot en met 31 maart

• We onderzoeken nog of bovenvermelde activiteiten al dan niet kunnen doorgaan op een later tijdstip
• Voor alle activiteiten (bibliotheek, voorstellingen,…) die door de gemeente georganiseerd worden, volgen we hun richtlijnen op

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:
• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders

Meer informatie? 
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders