Menu info@ambvlezenbeek.be 02/569.07.24
Nieuws
Onze school
Info
Klassen
Schoolgebeuren
Kalender
Documenten
links
Contact

Lokaal OnderhandelingsComite (LOC)

 

Functie: inspraakorgaan in het vrij onderwijs dat informatierecht, onderhandelings-,  toezichts-  en bemiddelingsbe­voegdheid heeft.

Onder­handelen kan uitmon­den in een bindend proto­col met het schoolbestuur. Samenstelling: het  LOC  bestaat uit 2 geledingen, nl. een afvaardi­ging van het schoolbestuur en een van het personeel. De vakbondsafgevaardigden van het personeel zetelen van rechtswege.

Schoolbestuur:             Dhr. Alain Defranc

Dhr. Willy Nechelput

Personeel:                    Mw. Els Hemelings

Mw. Nathalie De Valck

Permanent adviseur:     Dhr. Nick Walravens

 

In de kijker: Advent

In de kijker: Voorleesweek

In de kijker: Betalende tombola