Menu info@ambvlezenbeek.be 02/569.07.24
Nieuws
Onze school
Info
Klassen
Schoolgebeuren
Kalender
Documenten
links
Contact

Schoolraad

 

Een schoolraad is een verplicht overlegorgaan in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen:

het personeel:

  • Mw. Veerle Schets
  • Mw. Sofie Van der Meeren
  • Mw. Karolien De Vos

de ouders:

  • Dhr. T. Barb√©
  • Mw. E. Coperloos
  • Mw. V Lauwrys

de lokale gemeenschap:

  • Mw. Chr. De Jonghe
  • Mw. Chantal de Troyer
  • Dhr. Albert Huygh

Een schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht te opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijde de lopende mandaatperiode.

 

 

In de kijker: Strapdag

In de kijker: Uitnodiging Vriendendis 2023

In de kijker: PowerPoint oudercontact KS en LS