Menu info@ambvlezenbeek.be 02/569.07.24
Nieuws
Onze school
Info
Klassen
Schoolgebeuren
Kalender
Documenten
links
Contact

Schoolbestuur

 

1V.Z.W. Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool
Zetel: Dorp 48, 1602 Vlezenbeek, tel. 02/569.07.24

Verantwoordelijkheid:
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Het is de eigenlijke
organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de
beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Samenstelling:
De voltallige raad bestaat uit 12 leden:

Voorzitter:
Dhr. Alain Defranc

Leden:

 • Dhr. Michel Magnus
 • Dhr. Bjorn Mardaga
 • Dhr. Willy Nechelput (patrimoniumbeheerder)
 • Dhr. Didier Rosmane
 • Dhr. Geert Meert ( penningmeester)
 • Dhr. Hubert Schets
 • Mw. Chantal Hendrickx
 • Mw. Viviane De Win (secretaris)
 • Dhr. Antoine Condereys
 • Mw. Katrien Van de Ginste
 • Dhr. Gunter Mathieu

Directie:
Dhr. Nick Walravens

 

In de kijker: Advent

In de kijker: Voorleesweek

In de kijker: Betalende tombola