Menu info@ambvlezenbeek.be 02/569.07.24
Nieuws
Onze school
Info
Klassen
Schoolgebeuren
Kalender
Documenten
links
Contact

Buitenschoolse kinderopvang

 

Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek  en Infano vzw om in de basisschool voor– en naschoolse opvang te organiseren. (schooldagen van 7u00-18u00)

Voor meer uitleg en informatie=> Infobrochure 2023-2024

Indien u niet op tijd zal zijn om uw kinderen af te halen, gelieve dit nummer te gebruiken GSM OPVANG: 0487/44.73.90 .

Voor andere vragen of problemen, gelieve contact op te nemen met de teambegeleider-coach 0488/40.88.96

1. Regeling

a) Ochtendtoezicht:
Kinderen die door de ouders ’s morgens afgezet worden aan de schoolpoort begeven zich altijd onmiddellijk naar de speelplaats/refter en blijven niet talmen op de stoep. Wij wensen de ouders erop te wijzen dat bij een eventueel ongeval met uw kind buiten de schoolpoort er een risico bestaat dat onze verzekeringspolis “onderwijsinstellingen – individuele Ongevallen” een mogelijke tussenkomst zou kunnen weigeren omdat het kind niet onmiddellijk en onverwijld de speelplaats heeft betreden. Voor bovenvermelde geldt immers “de kortste en veiligste weg van en naar de school”.

Vanaf:

 • 07.00 uur: Alle kinderen naar de kleuterschool .
 • 08.00 uur: Alle lagere schoolkinderen naar Dorp 48.
  De kleuters blijven in de kleuterschool.

b) avondtoezicht:
Leerlingen van de lagere school maken hun huistaak of leren hun les gedurende één uur in een aparte ruimte. Ze zorgen ook voor een leesboek of een individueel spelletje.
De kleuters spelen met aangepast speelgoed in de kleuterschool.

 • 15.30-16.00 uur: Alle kinderen op de speelplaats.

Vanaf:

 • 16.00 uur: Lagere school: huiswerkklas:
  • 1ste, 2de en 3de leerjaar in de refter
  • 4de, 5de en 6de leerjaar in de klas van juf Clara (5 B)
 • 17.00 uur: Alle lagere schoolkinderen spelen buiten.
 • 17.15 uur: Alle lagere schoolkinderen naar de kleuterschool.

c) woensdagnamiddagtoezicht:
Vanaf :

 • 12.15 : Alle lagere schoolkinderen naar de kleuterschool. De kleuters blijven in de kleuterschool.
vakantiebrochure en jeugdactiviteiten
Verenigingen

Enkele sfeerbeelden van de naschoolse bewaking

 

In de kijker: Schoolfeest 1 juni 2024

In de kijker: Schoolfeest Ave-Mariabasisschool 1 juni 2024

In de kijker: Paashaas Landelijke Gilde Vlezenbeek